ഇന്നത്തെ വാമ്പയർ കണവകൾ സൗമ്യമായ ബ്ലോബുകളാണ്..! എന്നാൽ അവയുടെ പൂർവ്വികർ വേട്ടക്കാരായിരുന്നു | ancestor of vampire squid

 ഭയാനകമായ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആധുനിക വാമ്പയർ കണവകൾ ആഴക്കടലിലെ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളാണ് - എന്നാൽ അവരുടെ ജുറാസിക് പൂർവ്വികർ വളരെ കഠിനമായിരിക്കാം. 164 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള Vampyronassa rhodanica-യുടെ മൂന്ന് മാതൃകകളിൽ നിന്ന് ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത മൃദുവായ ടിഷ്യൂകളുടെ വിശകലനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുരാതന സെഫലോപോഡുകൾക്ക് ചില ശക്തമായ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ ജൂൺ 23 ലെ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു. 


ആധുനിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, Vampyronassa rhodanica-യ്ക്ക് കൂടുതൽ സുഗമമായ മസ്കുലർ ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, എട്ട് കൈകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മറ്റ് ആറ് കൈകളേക്കാൾ ഇരട്ടി നീളമുള്ളതായിരുന്നു. എട്ട് കൈകളിലെയും ശക്തമായ സക്കറുകൾ ഇരയെ പിടിച്ചെടുക്കാനും പിടിക്കാനും സഹായിക്കുമായിരുന്നു. ആധുനിക വാമ്പയർ കണവ (Vampyroteuthis infernalis) യഥാർത്ഥത്തിൽ കണവയല്ല, സെഫലോപോഡുകളുടെ പുരാതന, വൈവിധ്യമാർന്ന ക്രമമായ വാംപിറോമോർഫയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക അംഗങ്ങൾ അവർ മാത്രമാണ്. 


Vampyroteuthis infernalis ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വളരെ നിഷ്ക്രിയമാണ്. അവരുടെ കൈകൾക്കൊപ്പം, "മറൈൻ സ്നോ" ശേഖരിക്കാൻ ഫ്ലൈപേപ്പർ പോലെയുള്ള രണ്ട് നീണ്ട, പിൻവലിക്കാവുന്ന, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഫിലമെന്റുകൾ ഉണ്ട്. ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത ടിഷ്യു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Vampyronassa rhodanica-യ്ക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പാരീസിലെ സോർബോൺ സർവകലാശാലയിലെ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റ് അലിസൺ റോയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.


പുരാതനവും ആധുനികവുമായ ജീവികൾക്ക് രോമസമാനമായ സിറിയാൽ ചുറ്റുമായി എട്ട് കൈകളുണ്ട്. എന്നാൽ പുരാതന സെഫലോപോഡിന്റെ സക്കറുകൾ പേശികളുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാളികളിൽ ഉൾച്ചേർത്ത തണ്ടുകളാൽ കൈകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മസ്കുലർ ക്രമീകരണം, സക്കറിനുള്ളിലെ സമ്മർദ്ദ വ്യത്യാസം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.  ചില ആധുനിക നീരാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിന് സമാനമായി, ഈ ജീവിയുടെ നിരവധി, അടുത്ത് പായ്ക്ക് ചെയ്ത സിറി ഇരയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചിരിക്കാം. Vampyroteuthis infernalis-ന്റെ സക്കറുകൾക്ക്, ആ പേശികളുടെ ക്രമീകരണം ഇല്ല, അത്ര ശക്തമായ പിടിയില്ല. 
Post a Comment

0 Comments