മാംസത്തിന് പകരം മൈക്രോബയൽ പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും | microbial protein

 'Fungi Fridays'-ന് ധാരാളം മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും, ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും. മനുഷ്യർ അഞ്ചിലൊന്നായി മാംസം (red meat) കഴിക്കുന്നത് കുറക്കുകയും, പകരം ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ മൈക്രോബയൽ പ്രോട്ടീനുകൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് 2050 ഓടെ വാർഷിക വനനശീകരണം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ മെയ് 5 ന് Nature-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 


കന്നുകാലികളെയും മറ്റും വളർത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മീഥേനും നൈട്രസ് ഓക്‌സൈഡും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈഓക്‌സൈഡ് അധികരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ലാബ്-ഗ്രോൺ ഹാംബർഗറുകൾ, ക്രിക്കറ്റ് ഫാമിംഗ് പോലെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പകരക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക. മറ്റൊരു ബദൽ മൈക്രോബയൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ്, ഇത് ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, Fermented fungal spores മൈകോപ്രോട്ടീൻ എന്ന സാന്ദ്രമായ കുഴെച്ച പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം fermented algae-കൾ spirulina എന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.


കോശ സംസ്ക്കരണ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിളനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷുഗർ ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ മൈകോപ്രോട്ടീൻ കുറച്ച് ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും കാലികളെ വളർത്തുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഭൂമിയും വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, ജർമ്മനിയിലെ പോട്‌സ്‌ഡാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ഇംപാക്റ്റ് റിസർച്ചിലെ കാലാവസ്ഥാ മോഡലായ ഫ്ലോറിയൻ ഹംപെനോഡർ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ താരതമ്യത്തിന് ജനസംഖ്യ, ജീവിതശൈലി, ഭക്ഷണരീതികൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതിനാൽ ഹംപെനോഡറും സഹപ്രവർത്തകരും 2020 മുതൽ 2050 വരെ ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെയും വനനശീകരണത്തിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനുകളിൽ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി.


ഒരു ചെറിയ മാറ്റാം ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. ആഗോള തലത്തിൽ വെറും 20 ശതമാനം മൈക്രോബയൽ പ്രോട്ടീൻ റെഡ് മീറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ, വാർഷിക വനനശീകരണ നിരക്കും അനുബന്ധ CO2 ഉദ്‌വമനവും - 2020 മുതൽ 2050 വരെ 56 ശതമാനം കുറയും. കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ🤣


ജീവ പ്രോട്ടീനുകൾ കഴിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയും ജൈവവൈവിധ്യ പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമാകാം, ഹംപെനോഡർ പറയുന്നു.Post a Comment

0 Comments