ദിനോസറിനെ ഭക്ഷണമാക്കി മുതലകൾ | crocodile ancestor dined on a young dinosaur

 മുതലകൾ ദിനോസറുകളെ ഭക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ, വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഒരു പുരാതന മുതലയുടെ പൂർവ്വികൻ ഒരു ദിനോസറിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിച്ചു എന്നതിന് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത crocodyliform-നുള്ളിൽ, Confractosuchus sauroktonos എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇനത്തിലെ അംഗമായ, ജുവനൈൽ ബൈപെഡൽ ഓർണിത്തോപോഡിന്റെ ഭാഗികമായി ദഹിപ്പിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റ് മാറ്റ് വൈറ്റും സഹപ്രവർത്തകരും ഫെബ്രുവരി 10-ന് Gondwana Research-ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.


മുതലകൾ, ചീങ്കണ്ണികൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഇനങ്ങളും അവയുടെ പൂർവ്വികരും crocodyliform-കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആ പൂർവ്വികർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ദിനോസറുകളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നു. ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത ദിനോസർ അസ്ഥികളിലെ കടിയേറ്റ പാടുകൾ പോലെയുള്ള മുൻ തെളിവുകൾ, അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുതലകളുടെ പൂർവ്വികർ ദിനോസറുകളെ ഭക്ഷണമാക്കിയതായി സൂചന നൽകുന്നു. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥ സംരക്ഷിത ഫോസിലുകളുടെ വയറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ അപൂർവമാണ്.


വാസ്തവത്തിൽ, വയറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വംശനാശം സംഭവിച്ച രണ്ടാമത്തെ crocodyliform ഫോസിൽ മാത്രമാണ് C. sauroktonos. എന്നാൽ, ദിനോസറിന്റെ ഭക്ഷണം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതും C. sauroktonos ആണ്. C. sauroktonos ഏകദേശം 2.5 മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ്. ഇത്‌ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ഫീമെയിൽ അമേരിക്കൻ ചീങ്കണ്ണിയെക്കാൾ അൽപ്പം ചെറുതാണ്. കൂടാതെ, ഇവ 104 - 92.5 ദശലക്ഷത്തിനിടയിലുള്ള വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്‌ലാൻഡിലാണ് എന്നും കണക്കാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജീവിയുടെ തലയോട്ടിയുടെ സവിശേഷതകളും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും വംശനാശം സംഭവിച്ചതുമായ crocodyliform-കൾ തമ്മിലുള്ള സമാനതകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഡൈനോകളെ മാത്രല്ല ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ്.  C.sauroktonos ഒരുപക്ഷേ ഇര തേടുമ്പോൾ വിശാലമായ വല വീശിയിരിക്കണം.


അതിന്റെ കുടലിലെ ഭയാനകമായ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുറച്ച് വാരിയെല്ലുകളും കാലിന്റെയും കൈയുടെയും അസ്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും കണ്ടെത്തി. അവ ക്വീൻസ്‌ലാന്റിലെ വിന്റൺ റോക്ക് രൂപീകരണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ornithopod-നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.  സസ്യഭുക്കായ ദിനോസറുകൾ അവരുടെ ഭക്ഷണ ഇനങ്ങളിലെ ഒരു പുതിയ ഇനം ആയിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഈ കുറച്ച് തെളിവുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായി പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന്, ടീം പറയുന്നു.


Post a Comment

0 Comments