ഐസ്‌ലാൻഡിലെ മഞ്ഞുമലകൾ അലിയുന്നു ; 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഐസ്‌ലാൻഡിൽ മഞ്ഞുമലകൾ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം ICE CAPS Melting


ഐസ്‌ലാൻഡിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഹിമാനിയും (glacier) യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിമാനിയും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ അലിഞ്ഞുചേരുകയാണ്. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഐസ് ഉരുകുന്നത് വേഗത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ലോകസമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളമെല്ലാം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല, സമുദ്രത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ മാറ്റുകയും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ചൂട് തരംഗങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള കൂടുതൽ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

ഗ്ലേസിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. എം ജാക്‌സണും, അവരുടെ സഹ ഗവേഷകരും അടുത്ത 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഐസ്‌ലാൻഡിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മഞ്ഞുപാളികളും നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള  സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. "After Ice" എന്ന പേരിൽ അവർ ഇതേ കുറിച്ച് ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രം നിർമ്മിച്ചു. ഇതിൽ, ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് എത്ര വേഗത്തിൽ മാറിയെന്ന് കാണിക്കാൻ ചരിത്രപരമായ ചിത്രങ്ങളും പുതിയ ഡ്രോൺ ഫൂട്ടേജുകളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

2019-ൽ, 700 വർഷം പഴക്കമുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ ചുരുങ്ങിപ്പോയതിനെത്തുടർന്ന്, ഇവ മരണപ്പെട്ടതായി ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഐസ്‌ലാൻഡ് ഒരു ഹിമാനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയിരുന്നു. ഐസ്‌ലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഐസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഹിമാനികളുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനാൽ, ഭൂമി ഉയരുന്നു. അത് ചില തുറമുഖങ്ങളെ ആഴം കുറഞ്ഞതാക്കുന്നു, ഇത്‌ മൂലം ബോട്ടുകൾക്ക് നാവിഗേഷൻ കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാക്കുന്നു

ഹിമാനികൾ ഇല്ലാതെ ഭൂമി കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാകുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആശങ്കാകുലരാണ്. ജാക്സൺ ഈ പ്രദേശത്തെ "ഗ്ലേഷ്യൽ ശ്മശാനം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവർ പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല. ഹിമാനികൾക്ക്‌ വളരാൻ അവസരം നൽകു എന്നും, അതുവഴി ഗ്രഹം അമിതമായി ചൂടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും ജാക്സൺ പറഞ്ഞു.

"നമുക്ക് ഐസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐസ് നഷ്ടപ്പെടും," ജാക്സൺ പറയുന്നു. “എന്നാൽ ഗ്രഹത്തിൽ ഐസ് എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായി എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഐസ് വീണ്ടും വളരും. എന്നാൽ, അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളും ഞാനും ഇപ്പോൾ മുതൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ആളുകൾ ഐസ് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോരാടുന്നത്," ജാക്സൺ പറഞ്ഞു.

Post a Comment

0 Comments