നമ്മുടെ ഡിഎൻ‌എയുടെ 7% ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു


സയൻസ് അഡ്വാൻസസ് ജേണലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ജീനോമിന്റെ 7 ശതമാനം മാത്രമാണ് മറ്റ് മനുഷ്യരുമായി മാത്രമായി പങ്കിടുന്നത്, മറ്റ് ആദ്യകാല പൂർവ്വികരുമായി അല്ല.

എന്താണ് മനുഷ്യരെ അദ്വിതീയമാക്കുന്നത്? ആധുനിക മനുഷ്യരുടെയും വംശനാശം സംഭവിച്ച നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെയും ഡിഎൻ‌എയും തമ്മിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മറ്റൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

സയൻസ് അഡ്വാൻസസ് ജേണലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ജീനോമിന്റെ വെറും 7 ശതമാനം മറ്റ് മനുഷ്യരുമായി അദ്വിതീയമായി പങ്കിടുന്നു, മറ്റ് ആദ്യകാല പൂർവ്വികർ പങ്കിടുന്നില്ല.

“അത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനമാണ്,” കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജിസ്റ്റും പുതിയ പേപ്പറിന്റെ സഹ രചയിതാവുമായ നഥാൻ ഷേഫർ പറഞ്ഞു. “ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമ്മൾ നിയാണ്ടർത്തലുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നത്.”


ഇപ്പോൾ വംശനാശം സംഭവിച്ച നിയാണ്ടർത്തലുകളുടെയും ഡെനിസോവന്റെയും ഫോസിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻ‌എയെക്കുറിച്ചും 40,000 അല്ലെങ്കിൽ 50,000 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 279 ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഗവേഷണം എടുക്കുന്നു.

ആധുനിക ആളുകൾ നിയാണ്ടർത്തലുകളുമായി ചില ഡി‌എൻ‌എ പങ്കിടുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇതിനകം അറിയാം, പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ജീനോമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമായുള്ള ജീനുകളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതായിരുന്നു പുതിയ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം.

ഇത് ഒരു പ്രയാസകരമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കാണ്, ഗവേഷകർ “പുരാതന ജീനോമുകളിൽ കാണാതായ ഡാറ്റ കണക്കിലെടുക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു,” ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മാഡിസണിലെ വിസ്കോൺസിൻ സർവകലാശാലയിലെ പാലിയോആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ജോൺ ഹോക്സ് പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ജീനോമിന്റെ ഇതിലും ചെറിയൊരു ഭാഗം - വെറും 1.5 ശതമാനം - ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമാണെന്നും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കിടയിലും പങ്കിടുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ആധുനിക മനുഷ്യരെ യഥാർഥത്തിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനകൾ ഡിഎൻ‌എയുടെ സ്ലൈവറുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

“ന്യൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തിനും ബന്ധമുള്ള ജീനുകൾക്ക് ജീനോമിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ വളരെയധികം സമ്പന്നമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും,” കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാല, സാന്താക്രൂസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജിസ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് ഗ്രീൻ പറഞ്ഞു.


2010 ൽ, നിയാണ്ടർത്തൽ ജീനോമിന്റെ ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റ് സീക്വൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഗ്രീൻ സഹായിച്ചു. നാലുവർഷത്തിനുശേഷം, ജനിതകശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോഷ്വ അക്കി ഒരു പ്രബന്ധം രചിച്ചു, ആധുനിക മനുഷ്യർ നിയാണ്ടർത്താൽ ഡിഎൻഎയുടെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് ജനിതക വസ്തുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നു.

“മനുഷ്യചരിത്രത്തെയും പരിണാമത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മികച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു,” ഇപ്പോൾ പ്രിൻസ്റ്റണിലുള്ള പുതിയ ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത അക്കി പറഞ്ഞു. പുതിയ പഠനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, സെന്റ് ലൂയിസിലെ വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ജനിതകശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ, ജീനോമിലെ ചില ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യ ജീനോമിലെ മാറ്റങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന രചയിതാക്കളുടെ അനുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

കണ്ടെത്തലുകൾ അടിവരയിടുന്നത് “ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്” എന്നാണ്. “വളരെക്കാലം മുമ്പല്ല, ഞങ്ങൾ മറ്റ് മനുഷ്യ വംശങ്ങളുമായി ഈ ആഗ്രഹം പങ്കിട്ടത്.”

Post a Comment

0 Comments