റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ


നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ നേരായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, എന്നാൽ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി ശരിയായ രീതിയിൽ ആണോ? കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസ്കരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ 10% മുതൽ 15% നേരായ രീതിയിൽ അല്ല എന്നാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ നേരായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുബോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

എല്ലാ തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

ഓർകുക്ക:


പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ- 3.5 mm യിന്ന് മുകളിൽ ഉള്ളവ മാത്രമേ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയു.

സ്ട്രവ്- റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനാവില്ല.

പ്ലാസ്റ്റിക് കോഫി കപ്പുകൾ- ഒരു പ്രത്യേക യന്ത്രം ആവശ്യമാണ്; ഇത് ഇല്ല എങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനാവില്ല.

കീബോർഡുകൾ- ഒരുപക്ഷേ, ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് നൽക്കുക ആണ് എങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും.

“റീസൈക്ലിംഗ്” നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്: മാർക്കറ്റ്, സിറ്റി ഗവൺമെന്റ്. ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുക വിപണിയിൽ ഒരു ഡിമാൻഡുണ്ടെങ്കിൽ, റീസൈക്ലറുകളും കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്-കൺസ്യൂമർ റീസൈക്കിബിളുകൾക്കായി പണം നൽകും.

മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ, ആ പുനരുപയോഗം മിക്കവാറും ഉപയോഗശൂന്യമാണ്; അവ റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം തീർത്തും വൃത്തികെട്ടതാണെങ്കിലോ, അവ ലാൻഡ്‌ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിനറേറ്ററുകളിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സർക്കാരും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കമ്പനികൾക്ക് നിയമപരമായി നിർബന്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിപണി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെറിയുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ നഗരം യഥാർത്ഥത്തിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

റീസൈക്ലിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിലെ പൊതുനിക്ഷേപം അവരുടെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വിജയത്തിനും അവിഭാജ്യമാണ്. പുനരുപയോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തരംതിരിക്കാനും ഒരാളുടെ ശമ്പളം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വില വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, പാരിസ്ഥിതിക ചെലവ് ഗണ്യമായി കൂടുതലാണ്. സബ്സിഡികളും നിക്ഷേപങ്ങളും പൊതുജന പിന്തുണയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഡർട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.


ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള (അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ) ഏതെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പുനരുപയോഗ ചരക്കുകളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവ മാന്യമായ ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തുചെയ്യണം?

ആദ്യം കഴുകുക, തുടർന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക.

ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കഴുകുക, അതിനാൽ പുതിയ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്കുണ്ട്.

ഓർമ്മിക്കുക, റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ (അതായത് നിങ്ങളുടെ ട്രാഷ്) വിപണിയിലെ കന്യക വസ്തുക്കളുമായി മത്സരിക്കേണ്ടതാണ്, അതിനാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ.

തായ്‌വാനിൽ, ചവറ്റുകുട്ടകൾ അടുക്കുന്നതും ബെന്റോ ബോക്സുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും കണ്ടെയ്നറുകൾ റീസൈക്ലിംഗ് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതുമായ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് (പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കൾ സാധാരണയായി കടലാസായതിനാൽ).

ചില റീസൈക്ലിംഗ് ഫാക്ടറികൾ ഈ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മുറിച്ച് വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നിലധികം തവണ കഴുകുക.

എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും, ഒരു “വൃത്തികെട്ട” പുനരുപയോഗം ഒരു പൊതു ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് / റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു, റീസൈക്ലിംഗ് ഫാക്ടറിയിൽ അവസാനിക്കാൻ പോലും അവസരമില്ല; ഇത് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു (ഒന്നുകിൽ വളരെയധികം പ്രശ്‌നകരമാണ്, വൃത്തിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ല), ഒപ്പം ലാൻഡ്‌ഫില്ലിലോ ഇൻസിനറേറ്ററിലോ അവസാനിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ചവറ്റുകുട്ടകളോടും കൂടിയതാണ്.

അവ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കഴുകിക്കളയുക. ഗ്യാരണ്ടിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും മായ്‌ക്കുക, അവ പുനരുപയോഗ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യിലൂടെ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറക്കുന്നു


ആദ്യം, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കേവലം പോളിമറുകളാണെന്നും ആറ്റങ്ങളുടെ നീളമുള്ള ശൃംഖലകൾ “ആവർത്തിച്ചുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നീളമുള്ളതാണ്” എന്നും അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ഈ ശൃംഖലകളുടെ നീളവും അവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റേണുകളുമാണ് പോളിമറുകളെ ശക്തവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും വഴക്കമുള്ളതും ആക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് അവരെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ആക്കുന്നത്. ”

ഓരോ സമയ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു, പോളിമർ ചെയിൻ വളരുന്നു, അതിനാൽ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നു.

ഒരേ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കഷണം 2-3 തവണ മാത്രമേ പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

കൂടാതെ, ഓരോ തവണയും പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം “അപ്ഗ്രേഡ്” ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി അധിക കന്യക വസ്തുക്കൾ ചേർക്കുന്നു, അതിനാൽ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന് വിപണിയിൽ പുതിയതും മോടിയുള്ളതും പുതിയതുമായ ചരക്കുകൾ‌ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതിനാൽ “റീസൈക്കിൾ മെറ്റീരിയൽ” എന്ന ലേബൽ വായിക്കുമ്പോൾ, “റീസൈക്കിൾ” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കുക.

Post a Comment

0 Comments