'കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി' കേരളത്തിന്റേതാണ്; കർണാടകയ്ക്ക് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല: ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രി


ഇനി മുതൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് മാത്രമേ 'കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി' എന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും ഗതാഗത വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചേക്കാവുന്ന കേന്ദ്ര ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രി ബുധനാഴ്ച അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.


 രണ്ട് തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനുകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ ബസുകളിൽ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഹ്രസ്വ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി' എന്ന പേര് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ബ്രാൻഡായി പരിണമിച്ചു, അവരുടെ ദൈനംദിന യാത്രാമാർഗത്തിനായി ഈ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ.


 എന്നിരുന്നാലും, 1994 ൽ കർണാടക 'കെഎസ്ആർടിസി' ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരളത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെ നിയമപരമായ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു, അവർ അതിൽ വ്യാപാരമുദ്ര സുരക്ഷിതമാക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ ബസുകളിൽ 'കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി' എന്ന ബ്രാൻഡ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളം ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രിയെ സമീപിച്ചു. 27 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ശേഷം ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രി കേരളത്തിന് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ബസ് സർവീസായ 'ആനവണ്ടി' എന്ന വിളിപ്പേറിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും സംസ്ഥാനം നേടി.


 തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ടിഎസ്ടിഡി) രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് യാത്ര തുടങ്ങിയതെങ്കിലും 1965 ൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ചു. കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സിയുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത് 1973 ൽ മാത്രമാണ് കർണാടക ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.


 തങ്ങളുടെ ബസ്സുകളിൽ ബ്രാൻഡ് നാമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് നോട്ടീസ് അയക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി എംഡിയും കേരള ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുമായ ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു.

Post a Comment

0 Comments