ടോൾ ബൂത്തുകൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കില്ല, ജി പി എസ് ഉപയോഗിച്ച് പണം പിരിക്കാൻ ഉള്ള പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രം

നിങ്ങൾ ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ബൂത്തുകളും ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു.

93 ശതമാനം വാഹനങ്ങളും ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ടോൾ നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ബാക്കി 7 ശതമാനം ഇരട്ട ടോൾ നൽകിയിട്ടും ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

"ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ടോൾ ബൂത്തുകളും നീക്കംചെയ്യുമെന്ന് സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജി‌പി‌എസ് വഴി ടോൾ ശേഖരണം നടക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ജിപിഎസ് ഇമേജിംഗ് (വാഹനങ്ങളിൽ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പണം ശേഖരിക്കുക" ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ലോക്‌സഭയിൽ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടോൾ നൽകാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കും.

ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ 2016 ൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ, ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഇരട്ട ടോൾ ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ടാഗുകൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് ടോൾ പ്ലാസകളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും, കാരണം ഫീസ് അടയ്ക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ നടക്കും. പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ് ടാഗുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Post a Comment

0 Comments